7 กรกฎาคม 2562 ยูเนสโกรับรอง "เมืองพุกาม-ทุ่งไหหิน" เป็นมรดกโลก

ที่มา:https://www.dailynews.co.th/foreign/718967

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ว่าคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) มีมติในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู เมื่อวันเสาร์ ขึ้นทะเบียนเมืองพุกาม ในเขตมัณฑะเลย์ ทางตอนกลางของเมียนมา ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นอกจากเมืองพุกามแล้ว ยังมีมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 2 แห่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกในวันเดียวกัน คือทุ่งไหหิน ในแขวงเชียงขวาง ทางเหนือของลาว อยู่ในประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับเหมืองอมบิลิน ที่เมืองซาวาห์ลุนโต ในจังหวัดสุมาตราตะวันตกของอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีสถานที่อีกมากกว่า 10 แห่งได้รับการขึ้นทะเบียนในวันเดียวกัน หนึ่งในนั้นคือ เมืองชัยปุระ เมืองเอกของรัฐราชาสถาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” จากการที่สถาปัตยกรรมหลักของเมืองหลายแห่งได้รับการทาสีชมพู เพื่อแสดงไมตรีจิตรต่อการเสด็จเยือนของสมาชิกระดับสูงในราชวงศ์วินด์เซอร์ของสหราชอาณาจักร คือเจ้าชายแห่งเวลส์ ที่ต่อมาคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 เมื่อปี 2419 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเช่นกัน. female wrestling